Kálnoky László örökösének az engedélyét a Hofra Kft. közvetítette.
Friedrich Schiller

Stuart Mária

Kálnoky László

Szereplők

Alkotók

Művészeti munkatársak

„Akkor kezét-lábát kinyújtotta s legkecsesebben a tőkére hajtotta fejét, s három-négyszer felkiáltott: „Kezedbe ajánlom magam, uram!“, melyek utolsójánál egyik hóhéra fél kézzel gyöngén megfogta őt, a másik meg kétszer odaütött s lecsapta fejét, de még annak utána is tartotta egy csekély ín, ő pedig csak egészen gyönge hangot adott s egyetlen porcikája sem rezzent fektében. Ajkai fejének lecsapása után még csaknem negyedóráig rezegtek. Akkor az egyik hóhéra a ruháját fölemelve észrevette, hogy kicsiny ebe alája rejtezett, s csak erővel bírták előcibálni onnan, és akkor sem lehetett elválasztani a holttesttől semmiképp, hanem odafeküdt a királyné feje s válla közé…“

Mária, skót királynő, börtönben. Unokatestvére, Erzsébet, angol királynő, a trónon.

Unokatestvér unokatestvér ellen.

Királynő királynő ellen.

Nő nő ellen.

Politika, szenvedély, férfivilág, női vezetők, összeesküvés, szerelem.

És a végén egy kivégzés.

Multimédia