Pályázatok

____Pályázataink

1. MOST FESZT 2020

A Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari színház, Népház pályázatot nyújtott be TOP CLLD HELYI FELHÍVÁS Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében című TOP-7.1.1-16-H-037-2 azonosító számú helyi felhívására, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari színház, Népház, mint a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00627 azonosító számú, A MOST Fesztivál öt éve – A MOST Fesztivál jelentőségének erősítése a helyi identitástudatban című pályázat nyertese fogja megvalósítani a projektet.
A projekt helyszíne a TMJV Jászai Színház, Népház (Tatabánya, Népház u.5.).
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2020.03.09. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.03.30.
A projekt elszámolható nettó összköltsége 3.600.000 Ft, azaz hárommillió-hatszázezer forint. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A támogatásnak köszönhetően a fesztivál marketingkommunikációja erősödik, ismertsége a városon belül növekszik.

 

Tájékoztatás előrehaladásról:
A projektben tervezett ITT és MOST programsorozat megvalósult, melynek keretében a fesztivál előadásaihoz kapcsolódó közönségtalálkozókat, Szalóki Ági gyermekkoncertet, Tompos Kátya: Holdjárat című koncertjét, az Országomat egy ló(erő)ért című színháztörténeti kiállítást, a S.Ö.R című előadást valamint gasztroprogramot és a fesztivál elmúlt öt évét összefoglaló kiadványt tudtunk nézőinknek térítésmentesen biztosítani.

 

Projektzárás:
A tervezett projekt a záró mérföldkő idejére teljes egészében megvalósult. A támogatás segítségével az ITT és MOST programsorozat keretében a fesztivál előadásai után közönségtalálkozót rendeztünk 11 alkalommal az előadások alkotóinak részvételével. Egy felnőtt és egy családi koncertet valósítottunk meg, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és intézet közreműködésével az Országomat egy ló(erő)ért című színháztörténeti kiállítás volt látható a színház Kiállítóterében. A fesztivál nulladik napján a S.Ö.R. című népszerű előadást tekinthette meg térítésmentesen a közönség, valamint sajt és borkóstolón vehettek részt. MOST FESZT 2015-2020 címmel egy színes, ingyenes kiadványt jelentettünk meg, mely összefoglalja a fesztivál elmúlt öt évének eseményeit. A programsorozatban elért célközönség 606 fő.

A programsorozatra kapott támogatás segítette a MOST Fesztivál helyi ismertségét, népszerűségét.

 

2. MOST KLUB

A Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari színház, Népház pályázatot nyújtott be TOP CLLD HELYI FELHÍVÁS A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások TOP-7.1.1-16-H-037-6 azonosító számú helyi felhívására, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari színház, Népház, mint a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00343 azonosító számú, A MOST Fesztivál Klub design és berendezési elemeinek kialakítása című pályázat nyertese fogja megvalósítani a projektet.
A projekt helyszíne a TMJV Jászai Színház, Népház (Tatabánya, Népház u.5.).
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2020.02.20. és fizikai befejezésének tervezett napja 2020.09.28.
A projekt elszámolható nettó összköltsége 1.080.000 Ft, azaz egymillió-nyolcvanezer forint. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A támogatásnak köszönhetően a Jászai Mari Színház egy új, praktikus és harmonikusan berendezett klubhelyiséggel lesz gazdagabb, amely új programok megvalósítására ad lehetőséget az intézménynek.

Tájékoztatás előrehaladásról:
A tervezett fejlesztés 2020. 09.28-ra megvalósult. A támogatás keretében 40 szék és 10 asztal került beszerzésre.

 

3. „BELÉPŐ” - SZÍNHÁZI NEVELÉS

A Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari színház, Népház pályázatot nyújtott be TOP CLLD HELYI FELHÍVÁS Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok Tatabánya város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az “Y” és “Z” generáció bevonására című

TOP-7.1.1-16-H-037-4 azonosító számú helyi felhívására, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari színház, Népház, mint a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00626 azonosító számú, „Belépő” – színházi nevelési programsorozat megvalósítása intézményi együttműködés keretében nyertese fogja megvalósítani a projektet.
A projekt helyszíne a TMJV Jászai Színház, Népház (Tatabánya, Népház u.5.).
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2020.09.01. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.06.30.
A projekt elszámolható nettó összköltsége 2.229.408 Ft, azaz kétmillió-kettőszázhúszonkilencezer-négyszáznyolc forint. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.
A támogatásnak köszönhetően a Jászai Mari Színházban 10 színházi nevelési program jöhet létre a városi oktatási és kulturális intézmények együttműködésének eredményeképpen. A programok célcsoportja kifejezetten a városban élő Y és Z generáció.

 

Tájékoztatás előrehaladásról:
A tervezett programban a Tengerpart és a Játszótér című előadásokat on-line formában megtartottuk. Az előadásokon négy tatabányai általános iskolai osztály vett részt. A színház előadásához kapcsolódó Háromlépcsős színházpedagógiai foglalkozás és az ifjúsági előadás feldolgozó foglalkozása is sikeresen megvalósult, három középiskolás osztály részvételével.

 

A projekt keretében sikeresen bemutattuk a Fényeskedjék neki! c. résztvevő színházi előadást 2 alkalommal, melyen összesen 61 középiskolás vett részt. Szeptemberben színházi nevelési workshopra vártuk a város pedagógusait és egyéb érdeklődőket, melyen a színházi nevelési előadásokról és egyéb, a hagyományos színházi előadásokat kiegészítő foglalkozási formákra hívtuk fel a figyelmet.

 

A projekt megvalósításával 254 főt értünk el, akiknek nagyrésze a városban élő Y és Z generáció. Innovatív programsorozatunk közösségfejlesztő hatással bírt és a tehetségek kibontakozását segítette.

 

4. ORFEUSZ TÁRSULAT

A Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari színház, Népház pályázatot nyújtott be TOP CLLD HELYI FELHÍVÁS Kulturális-művészeti, nemzetiségi és hagyományőrző programok, kezdeményezések, alkotó és befogadó folyamatok a tatabányai helyi közösség fejlesztésének érdekében című TOP-7.1.1-16-H-037-2 azonosító számú helyi felhívására, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari színház, Népház, mint a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00613 azonosító számú, A Bányász Színpad nyomában – hagyományőrzés és szakmai megújulás a tatabányai Orfeusz Társulatban című pályázat nyertese fogja megvalósítani a projektet.
A projekt helyszíne a TMJV Jászai Színház, Népház (Tatabánya, Népház u.5.).
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2020.07.01. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.05.23.
A projekt elszámolható nettó összköltsége 1.043.768 Ft, azaz egymillió-negyvenháromezer-hétszázhatvannyolc forint. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A támogatásnak köszönhetően lehetővé válik a tatabányai Bányász Színpad hagyományainak tovább örökítése és tudatosítása valamint a jelenleg működő Orfeusz Társulat szakmai fejlesztése.

 

Tájékoztatás előrehaladásról:

A projekt keretében 2021.08.26-27-én szakmai képzésre kerül sor az Orfeusz Társulat, Tatabánya (OTT) tagjai részére.

A szakmai képzés célja: a színpadi jelenléttel kapcsolatos személyiségfejlesztés, improvizációs és próbatechnikák elsajátítása. A képzést Mattesz Mónika közművelődési szakember vezette.

Tájékoztatás előrehaladásról:

2021. őszén az Orfeusz Társulat számára szervezett Szakmai képzés tovább folytatódik ezúttal Ungvári István színművész vezetésével. Téma a színpadi beszéd és mozgás fejlesztése. A képzés időpontjai: 2021.09.19. 2021.10.04.; 2021.10.25.;2021.10.27.

 

A projekt keretében az Orfeusz Társulat az alábbi előadásokat tartotta meg:

2021.09.17. Hal négyesben Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon
2021.09.23. Hal négyesben Puskin Művelődési Ház
2021.10.19. Hal négyesben Puskin Művelődési Ház
2021.11.09. A kölcsönkért gyufa Puskin Művelődési Ház
2021.11.10. A kölcsönkért gyufa Puskin Művelődési Ház
2022.03.18. A Bor-csinálta doktor Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon

A támogatásból megvalósult előadások után minden alkalommal közönségtalálkozó volt. Az előadásokon összesen 382 fő vett részt.

A támogatás segítségével az Orfeusz Társulat és elődje a  legendás Bányász színpad hagyományának tudatosítása és mai örökösének szakmai fejlesztése megvalósult.

 

Az Agora Nonprofit Kft. – vel közösen pályázatot nyújtottunk be „A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia keretében támogatást nyert programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó illetve a stratégia megvalósulását elősegítő különálló beruházások” című pályázati felhívásra, amelyet nagy örömünkre támogatásra érdemesnek ítéltek.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00365 azonosító számú, A városi eszközpark fejlesztése című pályázat megvalósítási helyszínei: A Vértes Agorája (Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) és a TMJV Jászai Mari Színház, Népház (Tatabánya, Népház u. 5.).

A támogatásnak köszönhetően a konzorciumi partnereknél megvalósulhat a jelenleg rendelkezésre álló eszközpark kulcsfontosságú, komplex fejlesztése és bővítése, amellyel hozzájárulnak a városban és a két létesítményben megvalósuló bármely közösségi program, aktivitás magas színvonalú, céloknak megfelelő megvalósításához. A projekt keretében létrejön továbbá egy online igénybejelentő és eszköznyilvántartó rendszer, aminek segítségével a tatabányai közösségi aktivitásokat szervező partnerek egyenlő arányban, megkülönböztetés nélkül férhetnek hozzá a fejlesztett városi eszközparkhoz.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2020.02.14. és fizikai befejezésének tervezett napja 2021.12.17-a. A projekt elszámolható összköltsége 89.783.209 Ft, azaz Nyolcvankilencmillió-hétszáznyolcvanháromezer-kétszázkilenc forint. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100%-a. A támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja.